SCOALA ACADEMICA DE SOCIOLOGIE
5-10 septembrie 2010, Oradea
Politici educationale. Relevanta si eficienta

Centrul Euroregional pentru Prevenirea Criminalitatii Transfrontaliere
http://www.cepct.ro
Universitatea Agora
www.univagora.ro


INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE

UNIVERSITATEA ORADEA
UNIVERSITATEA AGORA ORADEA

ŞCOALA ACADEMICĂ DE SOCIOLOGIE 
5-10 septembrie 2010, Oradea
Politici educaţionale. Relevanţă şi eficienţă

PROGRAMUL ŞCOLII:

DUMINICĂ 5 SEPTEMBRIE
14.00-19.00     : Sosirea şi primirea lectorilor care participă la lucrările şcolii
19.00-20.00     : Cina

LUNI 6 SEPTEMBRIE
8.00-9.00         : Micul dejun
9.00-10.00       : Deschiderea oficială a şcolii. Mesaje şi cuvinte de salut: prof. univ. dr. Ilie Bădescu şi prof. univ. dr. Constantin Manolescu. Expoziţie de cărţi de specialitate. Conferinţă de presă
10.00-11.00     :Prof. univ. dr. Constantin Roşca – Competenţa şi performanţa profesională din perspectivă managerială
11.00-12.00     :Prof. univ. dr. Predescu Ovidiu – Standarde internaţionale şi europene privind dreptul fundamental la educaţie
12.00-13.00     :Prof. univ. dr. Elena-Ana Nechita – Coordonate psihologice în educaţia persoanei
13.00-14.00     : Conf. univ. dr. Cristi Pantelimon – Educaţia în cetatea lui Platon. Modelul sacrificiului individual
14.00-15.00     :Dr. Bogdan Voicu – Impactul valorilor sociale asupra rezultatelor şcolare. Implicaţii pentru politicile educaţionale
15.00-16,00     : Masa de prânz
16,00-17,00     :Prof. univ. dr. Batâr Dumitru – Nevoia de politici educaţionale între aspiraţii şi funcţii
17,00-19,00     : Prof. univ. dr. Gheorghe Schwartz, conf. univ. dr. Claudiu Coman şi prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu - Atelier de lucru: Bazele psihologice şi sociologice ale educaţiei. Necesitatea unui nou model educaţional
19.00-20,00     : Cina

MARŢI 7 SEPTEMBRIE
8.00-9.00         : Micul dejun
9.00-10.00       :Conf. univ. dr. Corina Pantelimon – Munca, jocul şi povestea. Dimensiuni ale educaţiei în cultura tradiţională
10.00-11.00     :Prof. univ. dr. Maria-Ana Georgescu – Componenta etică a educaţiei antreprenoriale
11.00-12.00     : Psih. Dana Sonia Oieru - Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare – o provocare necesară
12.00-13.00    :Conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan şi conf. univ. dr. Dorin Coita – Marketingul educaţional – instrument de ancorare a şcolii în societate
13.00-14.00     :Drd. Gabriel Ungureanu – Conceptul antic, clasic şi modern în evoluţia educaţiei
14.00-15.00     :Conf. univ. dr. Adela Corina Fekete - Metamorfoza învăţământului românesc: tranziţia de la tradiţie spre modernitate
15.00-16,00     : Masa de prânz
16.00-19.00     : Dacian Palladi Salvator - Atelier de lucru: Relevanţa şi eficienţa noului model educaţional. Viaţa şcolii şi şcoala vieţii
19.00-20.00     : Cina

MIERCURI 8 SEPTEMBRIE
8.00-9.00         : Micul dejun
9.00-10.00       : Prof. univ. dr. Floare Chipea – Politici de stimulare a participării şcolare
10.00-11.00    : Prof. univ. dr. Gheorghe Şişeştean - Populaţii şcolare şi structuri educaţionale
11.00-12.00     : Prof. univ. dr. Florica Ştefănescu: Cadrul european al calificărilor - reper pentru curricula şcolară.
12.00-13.00     : Conf. univ. dr. Cecilia Sas - Modele europene de organizare a formării iniţiale a cadrelor didactice
13.00-14.00     : Prof. univ. dr. Adrian Hatos: Tendinţe recente în politicile educaţionale la nivel internaţional
14.00-15.00     : Conf. univ. dr. Ionuţ Oprea: Educaţia informală – formarea continuă
15.00-16.00     : Masa de prânz
17.00-19.00     : Lect. univ. drd. Nicolaie Iancu - Excursie de studiu: Modele educaţionale şi comportamentale
bihorene
19.00-20.00     : Cina

JOI 9 SEPTEMBRIE
9.00-10.00  : Prof. univ. dr. Alain Baudrit  - L’eveil du sens des autres a l’ecole: quelles competences a developper chez les eleves?
10.00-11.00 : Lect. univ. dr. Bodogai Simona - Educaţia la vârsta senectuţii
11.00-12.00 : Conf. univ. dr. Simona Stanciu - Educaţia pentru sănătate
12.00-13.00 : Conf. univ. dr. Ioan Chelemen - Diversitatea, integrarea şi  incluziunea – provocări ale şcolii   contemporane
 13.00-14.00 : Conf. univ. dr. Şerban Olah - Educaţia în şcolile cu elevi ţigani din România şi Ungaria
14.00-15.00   : Conf. univ. dr. Gabriel Ion Olteanu – Educaţia pentru prevenirea criminalităţii
15.00-16.00   : Masa de prânz
16.00-19.00   : Atelier de lucru:  lect. univ. dr. Ionela Paven-Gavrilă şi lect. univ. drd. Cordoş MălinaValorificarea potenţialului antreprenorial din Regiunea Centru prin programe educaţionale finanţate prin Fondul Social European;
prof. univ. dr. Anca Dodescu, prof. univ. dr. Alina     Bădulescu - Stimularea spiritului antreprenorial al femeilor din România. Studiu de caz: proiectul AntrES
19.00-20.00     : Cina

VINERI, 10 SEPTEMBRIE
8.00-  9.00       : Mic dejun
9.00-10.30       : Închiderea lucrărilor SAS 2010. Înmânarea diplomelor de participare. Concluzii. Conferinţă de presă. Lansarea SAS 2011.

 

Fundatia AGORA
Piata Tineretului, nr.8, Oradea, 410526
Tel: +40259 427 398; fax: +40259 434 925
E-mail: secretariat@univagora.ro